بایگانی برچسب برای: مربی رشدفردی

کوچینگ

سلام من مهدی خادمی پور هستم مربی رشد و توسعه فردی

 

 

در دانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران دوره های آموزش استادی خودم را گذارندم آموزش دیدم،یادگرفتم،کتاب نوشتم و اکنون تمام این مطالب آموزشی را در این سایت می خواهم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا دنیا را برای خودم و شما جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنم.

هدف گذاری یک بال پرواز موفقیت است و بال دیگر پرواز تصویرسازی ذهنی است،امیدوارم با این دوبال پرواز در اوج موفقیت بدرخشید..

ادامه مطلب