تیم ما.

بزرگترین ترس من این است که نتوانتم از تمام توانایی هایم در طول زندگی استفاده کنم و قبل از به اتمام رساندن همه کارهایی که دوست دارم انجامشان بدهم ،بمیرم

این ترس به من انگیزه می دهد که هر روز هدفمند زندگی کنم و بیشترین استفاده را از زندگی ببرم.پس شما هم بزرگترین ترستان را پیدا کنید و با آن مواجه شوید.

شاد،پیروز و موفق باشید.

مهدی خادمی پور

1000 دانشجو

در سراسر دنیا

13+ مربی

در تمام کشور

موفقیت

موفقیت

فن بیان و سخنرانی